Resim Ara:Anahtar Kelimeler:


 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Resim Seçenekleri

      
Resim Kodlari:
Websiteleri için Büyük Resim Kodu
Forumlar için Büyük Resim Kodu
Direk Sayfa Linki


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Açıklama: Marmara Üniversitesi, 124 yıllık mazisi, 3.000 civarında seçkin öğretim elemanı ve 60.000'e yaklaşan öğrenci sayısıyla, en büyük kentimiz olan İstanbul'da, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri'ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye'nin tek POLYGLOD (çok dilli) Üniversitesi'dir. Üniversitemizde eğitim kalitesinin yükselmesi, bilimsel faaliyetlerin en etkin hale getirilmesi, akademik ve idari kadrolarımızın ve gençlerimizin, olanak ve tesislerimizi en üst düzeyde kullanarak, özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizin tarihî geçmişi, Ticaret, Ziraat, Orman ve Maadin Nezareti'ne bağlı olarak, 16 Ocak 1883'de, Suphi Paşa tarafından, Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adı altında kurulan Yüksek Ticaret Okulu'na kadar uzanmaktadır. Sonraki yıllarda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla teşkilât yapısı ve idaresi değişen bu yüksekokul, üniversitemizin nüvesini oluşturmuş; aynı çekirdek etrafında gelişen Marmara Üniversitesi; 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnameyi yasalaştıran 2809 Sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir üniversitesi olarak yeniden doğmuştur.

Üniversitemiz, aradan geçen tam 25 yıllık sürede yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş üniversite kimliği içinde, 13 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul ve rektörlüğe bağlı 2 bölüm, 31 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermektedir. Aynı zamanda sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, ülkemizi, yurt içi ve yurt dışında onurla temsil etmektedir.

Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinerek gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 563 profesör, 235 doçent, 567 yardımcı doçent, 235 öğretim görevlisi, 1010 araştırma görevlisi, 176 okutman, 78 uzman, toplam 2864 öğretim elemanı ve 3 çevirmen, 1 eğitim-öğretim plânlamacısıyla birlikte çalışmakta; 1350 idarî personel çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Öğretim elemanlarımızın 300 kadarı, eğitimin şehri İstanbul'da, diğer üniversitelerin derslerine de dışarıdan girmekte, bilgi dağarcığını ülke gençliği ile paylaşmaktadır. 1982 yılı öncesi mezunlar hariç, Marmara Üniversitesi adı altında diploma vererek mezun ettiğimiz gençler, yüz binlerle ifade edilmektedir. Mezunlarımız, kamu sektöründe veya yurt içi ya da yurt dışında özel teşebbüste, bazıları kendi işletmelerinin başında, adımızı onurla taşımaktadırlar.

Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitemiz, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri terimler daima gündemimizdedir ve eğitimimizde hayat bulmaktadır. Üniversitemiz; Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)'nin, Türkiye'de değerlendirmeye aldığı az sayıdaki üniversiteden biridir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir.

Mekatronik Sistemler ile İmalat Operasyonu ve Esnek İmalat Sistemleri başlıklı proje kapsamında yapımı tamamlanan laboratuvarlar hizmete girmiştir. Bu laboratuarlarda bilgisayar teknolojisi, imalat teknolojisi ve toplam üretken bakım ve toplam kalite yönetiminin bir bütün olarak uygulanması ile mekatronik sistemlerin kullanımı; ülkemizde "üniversite-sanayi işbirliği"nin yaygınlaştırılmasında model olacak; sanayinin Ar-Ge ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesiyle ülke endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 2003-2004 Akademik Yılı'nda Mekatronik Bölümü'ne öğrenci alınmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz, Avrupa'da işletme ve ekonomi eğitimi akreditasyonu yapan EQUİS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir. Sosyal Bilimler Enstitümüzün, kısa adı "EFMD" olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu (European Foundation for Management Development)'na kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapılmış bulunmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki milletler arası anlaşma çerçevesinde kurulmuştur ve Alman Akademik Mübadele Teşkilatı (DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst) tarafından desteklenmektedir. Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri, Türkiye'de ''Controlling'' ve ''İşletme Enformatiği'' derslerini veren tek bilim olma özelliğini taşımaktadır. Bölümlerde ayrıca ''Marketing'' ile ''Muhasebe ve Finansman'' alanında da öğrencilere Kıta Avrupası sistemini tanıma ve Multikültürel bir eğitim olanağı sağlanmaktadır.

Marmara Üniversitesi'nin özellikle Almanya'daki Lüneburg Üniversitesi ve Johannes Kepler Üniversitesi (Linz) ile karşılıklı olarak yapmış bulunduğu iş birliği anlaşmaları çerçevesinde bölüm öğrencileri eğitimlerine bir ya da iki dönem için söz konusu üniversitelerde devam etmek hakkına sahip olmaktadırlar. Lüneburg ve Johannes-Keppler Üniversitesi dışında Bremen Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi, Münster Westfälische-Wilhelms Üniversitesi, Viyana İktisat Üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi, Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi ve Kanada'daki Manitoba Üniversitesi öğretim üyelerimizin iş birliği yaptığı ve bilimsel çalışmalar yürüttükleri üniversiteler arasında yer almaktadır.

sınanv sonucu emeğinin karşılıgını alan tüm arkadaşları tebrik ediyoruz
Anahtar Kelimeler: üniversite, resimleri, devlet, üniversiteleri
Tarih: 21.07.2007 17:22
Hitler: 55173
İndirmeler: 0
İzlenme: 3.87 (35Oylar)
Dosya Boyutu: 31.8 KB
Gönderen: Bahrewan
Rate Photo


Photo Comments

Yetkili: Yorum:
Bu Resim için yorum bulunmuyor.

Dost Siteler
Resimler|Resimler|Resimler|Modifiyeli Arabalar|Gizlilik Politikamız|Sitemap

  Domain