Resim Ara:Anahtar Kelimeler:


 

 

Pakistan Daglari


Pakistan Daglari
Pakistan Daglari Pakistan Daglari


Resim Seçenekleri

      
Resim Kodlari:
Websiteleri için Büyük Resim Kodu
Forumlar için Büyük Resim Kodu
Direk Sayfa Linki


Pakistan Daglari

Açıklama: Pakistan, 1947'de İngiliz sömürgesindeki Hindistan’dan, yaşanan kanlı bir mücadele sonrası ayrılarak 14 Ağustos 1947’de kurulmuştur. Daha sonrasında yine bir bölünme yaşayıp, batısı bugünkü Pakistan doğusu da Bangladeş olmuştur.

Pakistan'da 4 eyalet vardır. Pencap, Sind, Kuzeybatı Cephesi ve Belucistan. Federal başkent İslamabad'dır.

COĞRAFİ KONUM VE TOPLUMSAL YAPI

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti idaresi altındaki Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan), kuzeybatısında ve batısında Afganistan, doğusunda Hindistan ve güneybatısında İran yer almaktadır. Ülkenin yüzölçümü 796.065 kilometrekaredir. En yüksek noktası, 8,611 metre ile dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan Himayalar’daki K-2 Tepesidir. Pakistan, Güney Asya, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinin kültürel, sosyal ve tarihi etkisi altında, değişik dil, mezhep ve etnik gruplara mensup 140 milyon civarında nüfusa sahiptir. Toplam nüfusun % 96,68’i Müslümandır. Müslüman nüfusun %20’sini Şiiler, geriye kalanını Sünniler oluşturmaktadır. Nüfusun % 3.32’sini ise Hıristiyan, Hindu, Sih ve Budistler oluşturmaktadır. Gayrimüslim azınlıklar içinde en büyük grubu %1.55 ile Hıristiyanlar teşkil etmektedir. Pencap Eyaleti’nde Pencabiler, Sind Eyaleti’nde Sindler, Kuzey Batı Sınır Eyaleti’nde Pathanlar, Belucistan Eyaleti’nde Beluciler ağırlıklı olarak yerel nüfusu oluşturmaktadır.

TARİHÇE

Müslümanlığın Güney Asya 'da kitlesel yayılışı 11. yüzyılda Gazne İmparatorluğu ’nun kurulması ile başlamıştır. 1000-1026 yıllarında Pencap’a yaptığı akınlarla İslamiyeti Alt-kıtaya sokan Gazneli Mahmud döneminde, özellikle Sufi düşüncesine bağlı İslam bilginleri bölgede İslamiyetin yayılmasında etkili olmuşlardır. Alt-kıtadaki Moğol İmparatorluğu ’nun kurucusu Babür Şah, 1526'da Delhi yakınlarında Penipat'da Delhi Sultanlığı’nın son yöneticisi İbrahim Lodi'yi yenerek Delhi Sultanlığına son vermiştir. 17. yüzyıldan itibaren İngilizler bölgeye öncelikle Doğu Hindistan Şirketi (East Indian Company) aracılığıyla girmeye başlamışlardır. Şirket, ilk fabrikasını 1612 yılında açmıştır. 1858-1859 yıllarında ilk bağımsızlık savaşı olarak da tanımlanan geniş çaplı bir ayaklanma, şirketin yönetimindeki toprakların İngiliz Krallığı’na geçmesi ile sonuçlanmıştır. 1858 yılında İngiliz Parlamentosu Hindistan 'ı İngiliz Krallığına dahil etmiştir. Sir Sayyid Ahmad Khan, Aga Khan gibi liderlerin öncülüğünde Hint Müslümanları 1906 yılında "Tüm Hindistan Müslüman Ligi" (All Indian Muslim League) Partisini kurmuşlardır. Müslüman Ligi'nin Mohammed Ali Cinnah'ın başkanlığındaki, 23 Mart 1940 tarihli oturumunda Hindistan'ın Müslümanlar ve Gayrimüslimler arasında bölünmesi kararı alınmıştır. 23 Mart halen, Pakistan'da, "Pakistan Günü" olarak kutlanmaktadır. 14 Ağustos 1947 yılında Mohammed Ali Cinnah, Pakistan Genel Valisi olmuş ve Pakistan bağımsızlığını kazanmıştır. Bilahare, milyonlarca Müslüman, Hindu ve Sih'in karşılıklı göçü başlamış, toplam 12 milyon civarında kişi sınırın iki tarafında yer değiştirmiştir.

TÜRKİYE - PAKİSTAN İLİŞKİLERİ

Türk ve Pakistan halkları arasındaki ilişkilerin kökleri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Alt kıtadaki Gazne ve Moghul hanedanlıklarının hüküm sürdüğü zamana dayanan ortak bir kültür de mevcuttur. İki ülke halkları, tarih boyunca yakın etkileşim içerisinde olmuşlar ve birbirlerini sosyal ve kültürel açıdan etkilemişlerdir. Urduca’nın “Ordu” kelimesinden türediği ve bu dilde Türkçe kökenli sözcükler olduğu bilinmektedir. Pakistan’la ilişkilerimiz, Pakistan’ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 14 Ağustos 1947’den itibaren yakın dostluk ilişkileri temelinde şekillenmiştir. Pakistan’ın kurucusu Cinnah Türkiye’yi model almıştır. Türkiye ile Pakistan arasındaki örnek teşkil eden yakın dostluk ilişkileri, sadece iki ülke halklarının değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrarın da yararınadır. İki ülke arasında, uluslararası platformlardaki siyasi konularda ve seçimlerde geleneksel olarak karşılıklı destek verilmektedir. İlişkilerin ulaşmış olduğu düzey, iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları için de sağlam bir zemin oluşturmaktadır.

Türkiye ve Pakistan ’da, ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi için sağlam bir irade mevcuttur. Bu çerçevede, iki ülke arasında sık sık üst düzey ziyaretler de gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin Pakistan’la ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilerin düzeyini yansıtmaktan uzaktır. Yaklaşık 150 milyon dolarlık ithalatımıza karşı 50 milyon dolar civarındaki ihracatımızla ülkemiz aleyhine 100 milyon dolarlık bir denge gösteren ticaret hacmimiz mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında bugüne kadar toplam 14 adet Askeri Anlaşma akdedilmiştir. 7 adet Anlaşma ve Protokol taslak durumda olup çalışmaları halen devam etmektedir. Pakistan ile üst düzey askeri ziyaret ve temaslar yoğun bir şekilde devam etmektedir. İki ülke arasında askeri eğitim konusunda da yakın işbirliği mevcut olup, 1955 yılından günümüze kadar 501 Pakistanlı askeri personele Türkiye'de, 134 Türk askeri personele ise Pakistan'da eğitim-öğretim verilmiştir.Resmi dil Urduca, İngilizce
Ulusal marş Pak sarzamin shad bad
Başkent İslamabad
Yönetim şekli Federal Cumhuriyet
Başkan General Pervez Müşerref
Başbakan Shaukat Aziz
Yüzölçümü 796,095 km²
Dünya yüzeyinin %3.1'ünü kaplar
Nüfus
Kentsel Nüfus 144,96 milyon (Haziran 2002)
%33
Bağımsızlık Hindistan'dan
14 Ağustos 1947
Mali Yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran
Milli gelir (GSMH) 360.8 Milyon USD
Kişi başına gelir 2567 USD
Para birimi Pakistan Rupisi (BDT)
Saat dilimi GMT +5
İnternet alan adı .pk
Telefon kodu +92
Anahtar Kelimeler: Almanya, , Avusturya, , Belçika, , Birleşik, Krallık, , Bulgaristan, , Çek, Cumhuriyeti, , Danimarka, , Estonya, , Finlandiya, , Fransa, , Hollanda, , İrlanda, , İspanya, , İsveç, , İtalya, , Güney, Kıbrıs, Rum, Kesimi, , Letonya, , Litvanya, , Lüksemburg, , Macaristan, , Malta, , Polonya, , Portekiz, , Romanya, , Slovakya, , Slovenya, , Yunanistan, •Türkiye, , Hırvatistan, , Makedonya, Cumhuriyeti
Tarih: 04.02.2007 14:05
Hitler: 8988
İndirmeler: 0
İzlenme: 3.00 (5Oylar)
Dosya Boyutu: 13.5 KB
Gönderen: resimler1
Rate Photo


Photo Comments

Yetkili: Yorum:
Bu Resim için yorum bulunmuyor.

Dost Siteler
Resimler|Resimler|Resimler|Modifiyeli Arabalar|Gizlilik Politikamız|Sitemap

  Domain